11 януари 2017 г.

Стегозавър


Племеникът ми обожава динозаврите, затова реших за Коледа да му подаря плетен такъв.
Потърсих различни модели, но така и не харесах някой. Накрая реших да се пробвам сама да измисля модел за него.
Първо трябваше да избера кой вид динозавър да направя. Харесах стегозавъра, защото намерих доста рисунки на анимационни филмичета, в които изглеждат сладки и пухкави.
В началото беше малко трудно, докато открия точните бримки за правилната извивка на гръбнака, но после с всеки следващ детайл започна да се доближата до идеята, която имах за него.
Ето го и крайния резултат.

Необходими материали
Прежда - 160m на 50g, бежова и синя
Кука - 3mm
Игла за прежда
Пух за пълнене
 
Използвани бримки
Залепена бримка - ЗБ
Нисък пълнеш - НП
Два НП изплетени заедно - ДНПЗаедно

Основни съкращения
2НП => 2 пъти НП в една и съща бримка
НПх2 => НП в следващите 2 бримки

Модел

Стъпка Действия Краен брой бримки
Глава, тяло и опашка - работи се на кръгове
Използваме бежовата прежда.
Глава
1 Магически кръг, НПх6 6
2 2НПх6 12
3 (НПх3, 2НП)х3 15
4 НПх2, 2НП, (НПх4, 2НП)х2, НПх2 18
5 (НПх5, 2НП)х3 21
6 НПх4, 2НП, НПх10, 2НП, НПх5 23
7 НПх11, 2НП, НПх11 24
8-11 НПх24 24
12 (НПх6, ДНПЗаедно)х3 21
13 НПх3, ДНПЗаедно, (НПх5, ДНПЗаедно)х2, НПх2 18
14 (НПх7, ДНПЗаедно)х2 16
15 НПх3, ДНПЗаедно, НПх6, ДНПЗаедно, НПх3 14
16 ЗБх5, (НПх2, 2НП)х3 17
Запълваме главата с пух.
Тяло
17 НПх1, 2НПх5, НПх16 20
18 НПх3, 2НП, НПх16 21
19 НПх3, 2НПх2, НПх8, 2НП, НПх1, 2НП, НПх5 25
20 НПх4, 2НПх2, НПх9, 2НП, НПх3, 2НП, НПх5 29
21 НПх5, 2НПх2, НПх10, 2НП, НПх5, 2НП, НПх5 33
22 НПх7, 2НПх2, НПх24 35
23 НП8, 2НПх2, НПх25 37
24 НПх10, 2НПх2, НПх25 39
25 НПх11, 2НПх2, НПх26 41
26 НПх12, 2НПх2, НПх27 43
27 НПх13, 2НПх2, НПх28 45
28 НПх14, 2НПх2, НПх29 47
29 НПх15, 2НП, НПх31 48
30 НПх16, 2НП, НПх31 49
31 НПх16, 2НП, НПх32 50
32 НПх17, 2НП, НПх32 51
33 НПх18, 2НП, НПх32 52
34 НПх18, 2НП, НПх33 53
35-39 НПх53 53
40 НПх20, ДНПЗаедно, НПх31 52
41 НПх19, ДНПЗаедно, НПх31 51
42 НПх19, ДНПЗаедно, НПх30 50
43 НПх18, ДНПЗаедно, НПх30 49
44 НПх18, ДНПЗаедно, НПх29 48
45 НПх17, ДНПЗаедно, НПх29 47
46 НПх16, (ДНПЗаедно)х2, НПх27 45
Запълваме тялото с малко пух.
47 НПх16, (ДНПЗаедно)х2, НПх25 43
48 НПх15, (ДНПЗаедно)х2, НПх24 41
49 НПх14, (ДНПЗаедно)х2, НПх23 39
50 НПх13, (ДНПЗаедно)х2, НПх22 37
51 НПх13, (ДНПЗаедно)х2, НПх20 35
52 НПх12, (ДНПЗаедно)х2, НПх19 33
53 ДНПЗаедно, НПх10, (ДНПЗаедно)х2, НПх10, ДНПЗаедно, НПх5 29
54 ДНПЗаедно, НПх9, (ДНПЗаедно)х2, НПх9, ДНПЗаедно, НПх3 25
55 ДНПЗаедно, НПх8, (ДНПЗаедно)х2, НПх8, ДНПЗаедно, НПх1 21
56 НПх9, ДНПЗаедно, НПх10 20
57 НПх7, (ДНПЗаедно)х3, НПх7 17
Запълваме тялото с пух.
Опашка
58-59 НПх17 17
60 НПх8, ДНПЗаедно, НПх7 16
61 НПх16 16
62 НПх8, ДНПЗаедно, НПх6 15
63-64 НПх15 15
65 НПх8, ДНПЗаедно, НПх5 14
66 НПх14 14
67 НПх8, ДНПЗаедно, НПх4 13
68 НПх7, ДНПЗаедно, НПх4 12
69 НПх12 12
70 НПх8, ДНПЗаедно, НПх2 11
71 НПх7, ДНПЗаедно, НПх2 10
72 НПх7, ДНПЗаедно, НП 9
73 НПх6, ДНПЗаедно, НП 8
Запълваме опашката с пух.
74 НПх6, ДНПЗаедно 7
75 НПх5, ДНПЗаедно 6
76 НПх4, ДНПЗаедно 5
77 НПх3, ДНПЗаедно 4
Затваряме опашката като минаваме с конеца (преждата) през последните бримки и издърпваме дo пълното затваряне.
Завършваме плетивото.
Крака - работи се на кръгове
Използваме бежовата прежда. Правим четири от тях.
1 Магически кръг, НПх6 6
2 2НПх6 12
3 (2НП, НП)х6 18
4 Работим само в задната примка. НПх18 18
5-8 НПх18 18
Завършваме плетивото. Зашиваме краката за тялото.
Костни плочи №1 - работи се на кръгове
Използваме синята прежда. Правим две от тях.
1 Магически кръг, НПх5 5
2 2НП, НП, 2НП, НП, 2НП 8
3 2НП, НПх2, 2НП, НПх2, 2НП, НП 11
4 2НП, НПх3, 2НП, НПх3, 2НП, НПх2 14
5 2НП, НПх6, 2НП, НПх6 16
6 2НП, НПх7, 2НП, НПх7 18
7 2НП, НПх8, 2НП, НПх8 20
8 НПх20 20
9 ДНПЗаедно, НПх8, ДНПЗаедно, НПх8 18
10 ДНПЗаедно, НПх7, ДНПЗаедно, НПх7 16
11 ДНПЗаедно, НПх6, ДНПЗаедно, НПх6 14
12 ДНПЗаедно, НПх5, ДНПЗаедно, НПх5 12
13 ДНПЗаедно, НПх4, ДНПЗаедно, НПх4 10
14 ДНПЗаедно, НПх3, ДНПЗаедно, НПх3 8
Завършваме плетивото. Зашиваме костните плочи успоредни една на друга за тялото в най-високата част на гърбицата на тялото.
Костни плочи №2 - работи се на кръгове
Използваме синята прежда. Правим четири от тях.
1 Магически кръг, НПх5 5
2 2НП, НП, 2НП, НП, 2НП 8
3 2НП, НПх2, 2НП, НПх2, 2НП, НП 11
4 2НП, НПх3, 2НП, НПх3, 2НП, НПх2 14
5 2НП, НПх6, 2НП, НПх6 16
6 2НП, НПх7, 2НП, НПх7 18
7 НПх18 18
8 ДНПЗаедно, НПх7, ДНПЗаедно, НПх7 16
9 ДНПЗаедно, НПх6, ДНПЗаедно, НПх6 14
10 ДНПЗаедно, НПх5, ДНПЗаедно, НПх5 12
11 ДНПЗаедно, НПх4, ДНПЗаедно, НПх4 10
12 ДНПЗаедно, НПх3, ДНПЗаедно, НПх3 8
Завършваме плетивото. Зашиваме костните плочи по двойки по гърбицата на тялото от двете страни на костните плочи №1. Всяка част от двойката трябва да е успоредна на другата.
Костни плочи №3 - работи се на кръгове
Използваме синята прежда. Правим четири от тях.
1 Магически кръг, НПх5 5
2 2НП, НП, 2НП, НП, 2НП 8
3 2НП, НПх2, 2НП, НПх2, 2НП, НП 11
4 2НП, НПх3, 2НП, НПх3, 2НП, НПх2 14
5 2НП, НПх6, 2НП, НПх6 16
6 НПх16 16
7 ДНПЗаедно, НПх6, ДНПЗаедно, НПх6 14
8 ДНПЗаедно, НПх5, ДНПЗаедно, НПх5 12
9 ДНПЗаедно, НПх4, ДНПЗаедно, НПх4 10
10 ДНПЗаедно, НПх3, ДНПЗаедно, НПх3 8
Завършваме плетивото. Зашиваме костните плочи по двойки по гърбицата на тялото между костните плочи №2 и главата и опашката. Всяка част от двойката трябва да е успоредна на другата.
Шипове - работи се на кръгове
Използваме синята прежда. Правим две от тях.
1 Магически кръг, НПх3 3
2 НП, 2НП, НП 4
3 2НП, НПх3 5
4 НПх4, 2НП 6
5 НПх6 6
Завършваме плетивото. Зашиваме шишовете за края на опашката.
Вече нашият стегозавър е готов за игра.

Няма коментари :

Публикуване на коментар